New Fire

Systemy przeciwpożarowe

Od 15 lat zajmujemy się ochrona przeciwpożarowa.

Główne profile naszej działalności to:

• instalacje gaśnicze gazowe na środkach takich, jak: Argonite, Inergen, CO2 oraz zamiennikach halonu czyli NOVEC 1230 i FM 200. Proponujemy nasze usługi od momentu oferty, wyceny po projekt i wykonanie systemu. Przekazujemy instalację użytkownikowi i szkolimy personel. Zapewniamy również serwis instalacji gaśniczych gazowych wraz z instalacjami wykrywczo¬sterującymi. Oferujemy stałe przeglądy okresowe półroczne, roczne, dziesięcioletnie oraz jednorazowe konserwacje systemów na zlecenie użytkownika.

• projektowanie instalacji gaszenia z wykorzystaniem wody, czyli instalacji tryskaczowych mokrych i suchych, instalacji zraszaczowych, instalacji mgły wodnej, instalacji pianowych oraz instalacji hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonujemy projekty budowlane, przetargowe, wykonawcze i powykonawcze. Projekty wykonywane są zgodnie ze standardami takimi jak NFPA, FM, PN EN, CEA i VdS.

• systemy detekcji pożaru w oparciu o centrale konwencjonalne i adresowalne, między innymi takich firm jak Polon Alfa, Esser czy Schrack. Oferta obejmuje wycenę, projekt, montaż oraz serwis takich systemów. Systemy detekcji pożaru są wykorzystywane do sterowania instalacją gaśniczą gazową, ale mogą również współpracować z instalacją tryskaczową lub zraszaczową.

Realizacje

Nasz zespół uczestniczył przy realizacji wielu projektów i systemów ppoż.

Bridgestone w Poznaniu

Projekt instalacji tryskaczowej dla budynku walcowni.


ATM w Warszawie

Projekt instalacji gaśniczej wielostrefowej typu ARGONITE.


Sąd Okręgowy w Szczecinie

Projekt instalacji gaśniczej typu FM-200 dla 13-u pomieszczeń.


Bridgestone w Poznaniu

Projekt instalacji gaśniczej typu FM-200 dla 5-u pomieszczeń.


Samsung we Wronkach

Projekt instalacji gaśniczej typu FM-200 dla 10-u pomieszczeń.


PGNiG Sowia Góra

Projekt instalacji gaśniczej wielostrefowej typu INERGEN.Michelin w Olsztynie

Projekt instalacji gaśniczej typu FM-200.Nordea w Gdańsku

Projekt instalacji gaśniczej typu INERGEN.


Szczeciński Park Naukowo Technologiczny

Projekt instalacji gaśniczej typu FM-200 dla 2-ch pomieszczeń.


Talex w Poznaniu

Projekt instalacji gaśniczej typu FM-200 dla 3-ch pomieszczeń.


Zeto w Poznaniu

Projekt instalacji gaśniczej typu NOVEC dla 3-ch pomieszczeń.


Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim

Projekt instalacji gaśniczej dla szaf elektrycznych.


PZL w Mielcu

Projekt instalacji gaśniczej typu FM-200 dla 2-ch pomieszczeń.


Etex Building Materials (EBM) w Widziszewie

Projekt wykonawczy i wykonanie instalacji gaszenia gazem typu NOVEC1230.

Komenda Policji w Stargardzie Szczecińskim

Wykonanie 3-ch instalacji gaszenia gazem typu INERGEN.


PGNiG Gazownia w Gdańsk

Projekt wykonawczy i wykonanie instalacji gaszenia gazem typu FM-200.


Panattoni Gdańsk

Projekt wykonawczy instalacji tryskaczowej wg NFPA.


Bridgestone Stargard

Projekt wykonawczy i wykonanie 2-ch instalacji gaszenia gazem typu CO2.

Komenda Policji Choszczno

Wykonanie 3-ch instalacji gaszenia gazem typu INERGEN.


ABW Szczecin

Projekt i wykonanie instalacji gaszenia gazem typu FM-200.


Baltic Business Park Szczecin

Projekt wykonawczy i wykonanie instalacji gaszenia gazem typu FM-200.


Sąd Rejonowy Szczecin

Projekt wykonawczy i wykonanie 3-ch instalacji gaszenia gazem typu FM-200.

PGNiG w Roszkowie.

Projekt budowlany i wykonawczy oraz wykonanie instalacji gaszenia gazem typu INERGEN.

Centrum Usług Nowoczesnych w Duchnicach

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji gaszenia gazem typu FM-200 wraz z systemem wczesnej detekcji.

Jupiter w Trzeszczynie

Projekt instalacji tryskaczowej dla hali produkcyjnej wg NFPA.


HellermannTyton w m/Kotunia

Projekt budowlany, przetargowy i wykonawczy instalacji tryskaczowej wraz z pompownią dla całego obiektu wg FM Global.

Koleje Mazowieckie w Warszawie

Projekt instalacji gaszenia gazem typu FM-200.


Centrum Logistyczne MLP w Poznaniu

Projekt budowlany instalacji tryskaczowej wraz z pompownią dla 2-ch hal magazynowych wg NFPA.

Komenda Policji w Myśliborzu

Wykonanie 3-ch instalacji gaszenia gazem typu INERGEN.


Sapa w Trzciance

Wykonanie projektu przetargowego instalacji gaszenia gazem typu CO2 i FM-200.

Ardagh Glass w Gostyniu

Projekt wykonawczy i wykonanie instalacji gaszenia gazem typu FM-200 oraz systemu wczesnej detekcji.

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań III w Jasinie.

Projekt budowlany instalacji tryskaczowej dla hali nr 7 wg NFPA.


Centrum Logistyczne Prologis Park Poznań II w Sadach

Projekt wykonawczy instalacji tryskaczowej dla hali DC3 wg NFPA


Komenda Policji w Szczecinie

Projekt wykonawczy i wykonanie instalacji gaszenia gazem typu FM-200.


Systemy gaszenia gazem

FM200

Gaz FM 200 (symbol chemiczny CF3CHFCF3) produkowany jest przez firmę DuPont.Występuje on w normach gaśniczych NFPA 2001 oraz PN EN 15004 pod nazwą HFC227ea. W warunkach normalnych FM 200 (HFC 227ea) jest bezbarwnym, bezwonnymgazem, który nie przewodzi prądu elektrycznego, nie zawiera żadnych dodatków żrącychlub olejowych, które mogą mieć szkodliwy wpływ na bronione urządzenia lub materiały. Mechanizm gaszenia FM 200 ma charakter aktywny, który polega na odebraniu ciepła wobrębie płomienia i przerwaniu reakcji spalania na poziomie molekularnym. Po wyzwoleniu FM 200 nie pozostawia w pomieszczeniu żadnych pozostałości w pomieszczeniu i może być szybko usunięty przez zwykłe przewentylowanie pomieszczenia. Dzięki temu w pomieszczeniu bronionym gazem FM 200 można szybko podjąć normalną pracę po akcji gaśniczej.

W systemach gaśniczych FM 200 przechowywany jest w stanie ciekłym w butlach stalowych pod ciśnieniem około 25 lub 42 bara. Zgodnie z normą PN EN 15004 stosuje się stężenie 7,9% dla zagrożenia klasa A lub 8,5% dla klasa A wyższa.Wyzwolenie systemu następuje w ciągu 6 do 10 sekund i najczęściej realizowane jest automatycznie poprzez współpracę z centralą gaśniczą. Dodatkowo wyzwolenie może być realizowane ręcznie z przycisku Start Gaszenia lub awaryjnie z dźwigni zainstalowanej na zaworze butlowym. Zgodnie z normami gaśniczymi zalecane jest opuszczenie pomieszczenia przed wyzwoleniem systemu.

System na gaz FM 200 posiada Aprobatę CNBOP oraz dodatkowo FM Global.

NOVEC 1230

Gaz Novec™ 1230 (symbol chemiczny CF3CF2C(O)CF(CF3)2) produkowany jest przezfirmę 3M. Występuje on w normach gaśniczych NFPA 2001 oraz PN EN 15004 pod nazwą FK-5-1-12. W warunkach normalnych jest gazem bezbarwnym, o lekkim specyficznym zapachu i gęstości około 11 razy większej niż powietrze, który nie przewodzi prądu elektrycznego, nie zawiera żadnych dodatków olejowych lub żrących, które mogą mieć niszczący wpływ na bronione materiały i urządzenia. Mechanizm gaszenia pożarów przy pomocy Novec 1230 ma charakter aktywny. Jego działanie polega na odebraniu ciepła i reakcji chemicznych. Przy temperaturach wyższych niż 500oC ulega rozkładowi, dlatego nie należy go stosować w miejscach gdzie znajdują się stale gorące powierzchnie.

Po wyzwoleniu Novec 1230 może być usunięty poprzez zwykłe przewentylowanie pomieszczenia. Dzięki temu możliwe jest szybkie podjęcie normalnej pracy po wyzwoleniu systemu.

W systemach gaśniczych Novec 1230 przechowywany jest w butlach stalowych i doprężony jest azotem do ciśnienia około 25 lub 42 bar. Zgodnie w z normą PN EN 15004 stosuje się stężenie gaśnicze 5,3% dla zagrożenia klasa A lub 5,6% dla klasy A wyższej.

Gaz Novec 1230 jest w chwili obecnej najbardziej przyjaznym środowisku gazem chemicznym. Posiada on również wysoki współczynnik bezpieczeństwa (około 100%) między stosowanymi stężeniami gaśniczymi a stężeniami, które mogą mieć szkodliwy wpływ na organizm człowieka. Dzięki temu może być stosowany bez konieczności blokowania możliwości wyzwolenia systemu, co jest wymogiem normy PN EN 15004 przy innych systemach, które wykorzystują stężenia gaśnicze większe niż szkodliwe dla organizmu człowieka.

Wyzwolenie systemu następuje w ciągu 6 do 10 sekund i najczęściej realizowane jest automatycznie poprzez współpracę z centralą gaśniczą. Dodatkowo wyzwolenie może być realizowane ręcznie z przycisku Start Gaszenia lub awaryjnie z dźwigni zainstalowanej na zaworze butlowym. Zgodnie z normami gaśniczymi zalecane jest opuszczenie pomieszczenia przed wyzwoleniem systemu.

System na gaz Novec 1230 posiada Aprobatę CNBOP oraz dodatkowo FM Global.

Gazy obojętne

Gazy obojętne Azot i Argon wraz z niewielką domieszką CO2 Systemy na gazy obojętne są jednymi z najstarszych stosowanych w technice gaszenia gazem. Na rynku występują pod wieloma nazwami własnymi, najbardziej znane nazwy to Argonite i Inergen. W normach gaśniczych NFPA 2001 oraz PN EN 15004 występują one pod nazwami IG55, IG100, IG541, IG001. Gęstość mieszanin zbliżona jest do gęstości powietrza, co pozwala na utrzymanie dłuższego niż w gazach chemicznych czasu retencji środka (utrzymania stężenia gaśniczego). Gazy szlachetne występują naturalnie w atmosferze, dlatego systemy wykorzystujące ich mieszaniny są najbardziej sprzyjające środowisku. Systemy te nie mają ograniczenia stosowania w żadnym kraju. Mechanizm gaszenia pożaru polega na zmniejszeniu zawartości tlenu, do poziomu który uniemożliwia podtrzymanie procesu spalania. W zależności od mieszaniny gazów i bronionych materiałów stosuje się stężenia gaśnicze, które obniżają zawartość tlenu do poziomu około 12% tlenu. Stężenia takie gwarantują gaszenie większości materiałów, a jednocześnie są na tyle wysokie, że umożliwia swobodne oddychanie człowieka.

Po wyzwoleniu systemy te nie pozostawiają w pomieszczeniu żadnych szkodliwych pozostałości żrących lub olejowych, które mogą mieć niszczący wpływ na urządzenia lub materiały i mogą być szybko usunięte przez zwykłe przewentylowanie pomieszczenia. Dzięki temu w pomieszczeniach bronionych gazami obojętnymi można szybko podjąć normalną pracę po akcji gaśniczej.

W systemach gaśniczych gazy obojętne przechowywane są w butlach stalowych o pojemności do 140 litrów i pod ciśnieniem 200 lub 300 bar.

Wyzwolenie systemu następuje zazwyczaj w czasie do 60 sekund i najczęściej realizowane jest automatycznie poprzez współpracę z centralą gaśniczą. Dodatkowo wyzwolenie może być realizowane ręcznie z przycisku Start Gaszenia lub awaryjnie z dźwigni zainstalowanej na zaworze butlowym. Zgodnie z normami gaśniczymi zalecane jest opuszczenie pomieszczenia przed wyzwoleniem systemu.

Gaz CO2

Systemy gaszenia gazem CO2 są jednymi z najstarszych stosowanych w technicegaszenia gazem. Systemy te projektowane są według odrębnej normy stosowanej wyłącznie do systemu na gaz CO2 . Systemy te są jedynymi systemami gaszenia gazem, które mogą być stosowane w gaszeniu miejscowym. Mechanizm gaszenia pożaru polega na zmniejszeniu zawartości tlenu oraz w niewielkim stopniu na odebraniu ciepła. Stosowane w gaszeniu przez całkowite wypełnienie kubatury gazem stężenia są niebezpieczne dla człowieka i z tego powodu odchodzi się od stosowania tych systemów w gaszeniu pomieszczeń, w których mogą przebywać ludzie. Obecnie systemy na gaz CO2 stosuje się przede wszystkich w zastosowaniach przemysłowych i w gaszeniu miejscowym.

W systemach gaśniczych (wysokociśnieniowych) gaz CO2 przechowywany jest w butlach stalowych o najczęściej stosowanej pojemności 67 litrów.

Z uwagi na szkodliwość gazu CO2 jego automatyczne wyzwolenie nie jest dopuszczone w pomieszczeniach gdzie mogą przebywać ludzie. Wyzwolenie systemu może być realizowane automatycznie, z przycisków Start Gaszenia oraz z dźwigni zainstalowanej na zaworze butlowym.

Systemy gaszenia wodą

Instalacje tryskaczowe.

Instalacje tryskaczowe wykorzystują wodę jako czynnik gaśniczy. Na rurociągach instalacji zainstalowane są tryskacze wyposażone w element termoczuły. W momencie wystąpienia pożaru wydzielające się ciepło powoduje zadziałanie elementu termoczułego i otwarcie główki tryskacza. Otwierają się tylko tryskacze bezpośrednio zlokalizowane w strefie pożary, co minimalizuje szkody spowodowane działaniem wody. Otwarcie tryskacza powoduje przepływ wody przez zawór kontrolno alarmowy oraz uruchomienie pompy pożarowej.

Instalacje tryskaczowe dzielimy na instalacje tryskaczowe mokre i instalacje suche.

Instalacje tryskaczowe mokre stosuje się tam gdzie nie występują ujemne temperatury. Rurociągi instalacji wypełnione są stale wodą o ciśnieniu zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi. Ciśnienie wody w rurociągu utrzymywane jest za pomocą pompy dobijającej.

Instalacje tryskaczowe suche stosuje się w obiektach, w których mogą występować ujemne lub podwyższone temperatury. Rurociągi systemu od zaworu alarmowego do główek tryskaczy wypełnione są powietrzem lub azotem pod ciśnieniem. Ciśnienie w rurociągach utrzymywane jest za pomocą sprężarki.

Działanie systemu:

Wzrost temperatur w rejonie pożaru powoduje otwarcie tryskacza, przepływ wody przez rurociąg, otwarcie zaworu kontrolno alarmowego, spadek ciśnienia oraz uruchomienie pompy pożarowej. Pompa pożarowa dostarcza wodę poprzez kolektor i rurociągi w miejsce otwarcia tryskaczy pod odpowiednim cienieniem zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi, co zapewnia odpowiednią intensywność zraszania. Źródło wody (np. zbiornik) musi zapewniać działanie instalacji tryskaczowej przez odpowiedni czas zgodnie z zastosowanym standardem. Wyłączenie pompy pożarowej jest wyłącznie ręcznie.

Podstawowe elementy instalacji tryskaczowej:

 • źródło wody (np. zbiornik)
 • pompa pożarowa (tryskaczowa) z niezbędną armaturą
 • pompa dobijającą lub sprężarka
 • zawór kontrolno alarmowy
 • rurociągi rozprowadzające wodę
 • tryskacze

Instalacje zraszaczowe.

Instalacje zraszaczowe wykorzystują wodę jako czynnik gaśniczy. Instalacja zraszaczowa jest instalacją podobną do instalacji tryskaczowej. Zamiast tryskaczy zastosowane są zraszacze, które nie posiadają elementu termoczułego. Główka zraszacza jest stale otwarta. Po uruchomieniu instalacji woda podawana jest przez wszystkie zraszacze w danym systemie lub sekcji. Otwarcie instalacji następuje ręcznie lub automatyczne. Automatyczne wyzwolenie instalacji odbywa się miedzy innymi z systemu detekcji pożaru lub instalacji tryskaczowej pilotowej. Ciśnienie wody w instalacji utrzymywane jest przez pompę dobijającą. Uruchomienie instalacji zraszaczowej powoduje przepływ wody przez zawór kontrolno alarmowy, spadek ciśnienia w instalacji oraz uruchomienie pompy pożarowej.

Działanie systemu:

W przypadku pożaru w zależności od sposobu sterowania instalacją zostaje otwarty zawór kontrolno alarmowy:

 • ręczne otwarcie zaworu kontrolno alarmowego
 • wzrost temperatury powoduje otwarcie tryskacza na linii pilotowej, spadek ciśnienia i otwarcie zaworu kontrolno alarmowego
 • wykrycie pożaru poprzez system detekcji powoduje otwarcie zaworu kontrolno alarmowego

Często stosuje się kombinacje wyżej wymienionych sposobów uruchomienia systemu.

Otwarcie zaworu kontrolno alarmowego powoduje przepływ wody, spadek ciśnienia oraz uruchomienie pompy pożarowej.

Pompa pożarowa dostarcza wodę poprzez kolektor i rurociągi. Następuje wypływ wody przez wszystkie zraszacze w systemie lub sekcji. Pompa pożarowa zapewnia odpowiednie ciśnienie i przepływ zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi, Źródło wody (np. zbiornik) musi zapewniać działanie instalacji przez odpowiedni czas zgodnie z zastosowanym standardem. Wyłączenie pompy pożarowej jest wyłączenie ręcznie.

Podstawowe elementy instalacji zraszaczowej.

 • źródło wody (np. zbiornik)
 • pompa pożarowa z niezbędną armaturą
 • pompa dobijająca
 • system detekcji pożaru
 • zawór kontrolno alarmowy
 • rurociągi rozprowadzające wodę
 • zraszacze

Referencje

Kontakt

New Fire Systemy Przeciwpożarowe Sp. z o.o.

70-130 Szczecin

ul. Powstańców Wielkopolskich 63

info@newfire.com.pl